Locatie:  Borneoplein
Dichter: Clara Asscher-Pinkhof
Titel: Dag baas-je.
Gerealiseerd: 2023

Clara Asscher-Pinkhof (1896-1984) was pedagoog en schrijfster, en is vooral bekend van haar autobiografie “Danseres zonder benen” uit 1966. Zij had een bewogen leven. In 1919 vestigde ze zich in Groningen, waar haar man tot opperrabbijn was benoemd. Na zijn vroege overlijden bleef ze alleen met zes kinderen achter. Twee van deze kinderen stierven tijdens de holocaust, zelf overleefde Asscher-Pinkhof het concentratiekamp Bergen-Belsen, waarna ze naar Israël emigreerde. Tot aan de oorlog woonde ze in Groningen, onder meer aan de Korreweg, waar ze vooral kinderverhalen en -gedichten schreef. Het gedicht “Dag baas-je.” is afkomstig uit de bundel “Drie musjes” (1930).

Dag baas-je.

Al de bo-men langs de kant,
Al de koei-en op het land,
Al de ste-kels van de heg,
Al de kei-en op de weg,
Al de mus-sen langs de goot,
Al de dier-tjes in de sloot
Zeg-gen te-gen Klaas-je:
‘Dag baas-je!’

Klaas-je lacht en knikt eens wat,
Groet eens te-gen dit en dat,
Steekt de han-den in de zak
Van zijn ech-te jon-gens-pak,
Kijkt om-hoog en kijkt om-laag,
Kijkt naar al-les e-ven graag!
Met een knik-je en een lach
Roept hij: ‘dag!’

Meer info
Dit gedicht is onderdeel van het poëzieproject dat in 2023 werd geïnitieerd door een groep bewoners van de Korrewegwijk. Hierbij werden, naar ontwerp van Bruna & Bruna, vijf gedichten geplaatst van dichters die in de Korrewegwijk gewoond hebben of nog wonen. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wijkoverleg Korrewegwijk, Goeie Buurt, Postcode Loterij Fonds en Stichting Bernouilliplein e.o.