Locatie:  Hoek Bankastraat – Tweede Hunzestraat
Dichter: Hendrik de Vries
Titel: De dag van vandaag
Gerealiseerd: 2023

Hendrik de Vries (1896-1989) was een dubbeltalent: als beeldend kunstenaar was hij lid van kunstenaarsgroep De Ploeg, terwijl zijn dichterschap in 1973 werd bekroond met de P.C. Hooft-prijs. Hij bleef tot aan de oorlog in zijn ouderlijk huis aan de Korreweg wonen. Daarna verhuisde hij met zijn geliefde naar Haren. Omdat hij geboeid werd door de Spaanse cultuur maakte hij naar dat land in de jaren twintig en dertig vele reizen. In 1935 bracht hij de verzamelbundel “Coplas” uit met door hem vrijelijk vertaalde Spaanse volksliedjes, waar dit gedicht er één van is.

De dag van vandaag is waarheid,
Heel de rest is één groot ‘misschien’;
De beroemde dag van morgen
Heeft geen sterveling ooit gezien.

Meer info
Dit gedicht is onderdeel van het poëzieproject dat in 2023 werd geïnitieerd door een groep bewoners van de Korrewegwijk. Hierbij werden, naar ontwerp van Bruna & Bruna, vijf gedichten geplaatst van dichters die in de Korrewegwijk gewoond hebben of nog wonen. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wijkoverleg Korrewegwijk, Goeie Buurt, Postcode Loterij Fonds en Stichting Bernouilliplein e.o.