Locatie:  Hoek Sumatralaan – Bankastraat
Dichter: Eric Sweet
Titel: Gelukwens
Gerealiseerd: 2023

Eric Sweet (Paramaribo, 1955) kwam in 1974 naar Nederland in het kader van de Koninkrijksspelen. Hij woont sindsdien in Groningen, in de Indische Buurt.

Hij werkte aanvankelijk bij een offsetdrukkerij. Daarna was hij jarenlang werkzaam in het jeugdwerk en aan de RUG. Hij is altijd actief geweest als schrijver/dichter. Zijn levensdoelstelling : “Creëer vanuit een zuiver geweten en gezond verstandelijk vermogen, levensvrijheid voor menslievende en vredelievende samenhang en omgang met anderen in deze wereld.”

Het gedicht “Gelukwens” komt uit zijn bundel “Schatland” (2015)

Gelukwens

Ik wens je een wereld vol bloemen,
ik wens je een wereld vol licht
ik wens je van alles het beste
een glimlach op je gezicht.

Ik wens je een leven vol liefde
geen tranen, geen zorgen,
geen pijn
dat iedere dag hier op aarde
voor jou
een cadeautje mag zijn.

Meer info
Dit gedicht is onderdeel van het poëzieproject dat in 2023 werd geïnitieerd door een groep bewoners van de Korrewegwijk. Hierbij werden, naar ontwerp van Bruna & Bruna, vijf gedichten geplaatst van dichters die in de Korrewegwijk gewoond hebben of nog wonen. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wijkoverleg Korrewegwijk, Goeie Buurt, Postcode Loterij Fonds en Stichting Bernouilliplein e.o.