Locatie: Verlengde Oosterstraat (onder de Oosterbrug)
Titel: Gestadige beweging
Dichter: H.N. Werkman
Gerealiseerd: 1997

Gestadige beweging

printa printo
cito typo

composita
colorita

sano corpo
bene torbo

bras de more
ras te vore

vaste code
baste mode

tanto tempo
desto presto

ante poco
sito foco

ador amo
para diso

sin peccato
nil dacapo

bene vista
male jacta

poke d’ore
pido lore

paso retro
volte metro

Meer informatie:
Op de niet meer actieve website Staat in Groningen was het volgende te lezen over dit gedicht:

“Onder de Oosterbrug bracht grafisch vormgever Peter de Kan het gedicht van Werkman aan. Het gedicht ‘Gestadige beweging’ bestaat uit twaalf coupletten van twee regels. De letters zijn van aluminium en hangen aan één punt. Wanneer de brug opengaat komen ze zachtjes heen en weer zwaaiend op hun plek. De gestadige beweging van de brug zet zich voort in de letters die grijzig golvend contact leggen met het water. Het gedicht biedt het tot stilstand gekomen, wachtende verkeer een moment van rust en misschien zelfs contemplatie.”

“Werkman is vooral bekend vanwege zijn schilderijen en druksels, en minder vanwege zijn literaire werk. De klankdichten van Werkman zijn luchtig en speels. Het gaat vooral om de klanken en niet zozeer om de inhoud. Hij combineerde bestaande woorden met verbasterde Engelse en Franse woorden tot een soort potjeslatijn. Het geestige ervan is de plotselinge herkenbaarheid van woorden in een onlogische of onbegrijpelijke context.”

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) was een expressionistisch kunstenaar die jarenlang in de stad Groningen heeft gewoond. Hij was boekdrukker en had een kleine uitgeverij. Als lid van de kunstenaarsvereniging De Ploeg maakte hij diverse affiches en catalogi. Verder schreef hij enkele dadaïstische experimentele gedichten en poëtische prozastukken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgde hij samen met August Henkels, Adri Buning en Ate Zuithoff onder de naam De Blauwe Schuit verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. Enkele dagen voor de bevrijding werd hij in de bossen van Bakkeveen gefusilleerd.