Locatie:  Insulindegebouw Bankastraat
Dichter: Margot Matutina van der Klift
Titel: Weggegaan
Gerealiseerd: 2023

Margot van der Klift (1932-1993) woonde de laatste jaren van haar leven aan de Palembangstraat. Het waren goede jaren, na een woelig leven.

Margot groeide op in een katholiek weeshuis, ze trouwde – dat was nou eenmaal de bestemming van meisjes – en bevrijdde zichzelf in de jaren zeventig tijdens de tweede feministische golf. Haar leven tot dan toe had zijn sporen nagelaten, maar Margot was een optimist en dit was een nieuw begin. Langzaam vond ze zichzelf terug, en daarbij was haar ontwikkeling tot dichteres essentieel. Talent had ze. Als dertienjarige won ze in 1945 een landelijk dichtwedstrijd in het kader van de bevrijding. Thema’s in haar werk zijn misstanden in het weeshuis, de beknelling van het huwelijk en haar eigen bevrijding.

Het gedicht ‘Weggegaan’ laat zien hoe ze wéér een vertrouwde plek moest achterlaten. De verhuizing was niet haar wens, maar ja, een vrouw volgde nu eenmaal haar echtgenoot.

Weggegaan

Natuurlijk gingen wij verhuizen
Het lot had reeds lang voor ons beslist
En met het verstrijken van de jaren
Zijn vele sporen uitgewist

Slechts één ding is mij bijgebleven
Als op mijn netvlies vastgepind
Hoe tussen het warme groen der bomen
Het schommeltje zo doelloos hing

Meer info
Dit gedicht is onderdeel van het poëzieproject dat in 2023 werd geïnitieerd door een groep bewoners van de Korrewegwijk. Hierbij werden, naar ontwerp van Bruna & Bruna, vijf gedichten geplaatst van dichters die in de Korrewegwijk gewoond hebben of nog wonen. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen, De Huismeesters, Lefier, Wijkoverleg Korrewegwijk, Goeie Buurt, Postcode Loterij Fonds en Stichting Bernouilliplein e.o.