Over ons

Stichting Straatpoëzie Groningen streeft naar meer poëzie op straat in de gemeente Groningen.

Poëzie die zichtbaar is op straat, is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. In sommige steden (Leiden, Utrecht, Leeuwarden) is het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte structureel aangepakt. Stichting Straatpoëzie Groningen, in november 2018 opgericht, heeft tot doel meer poëzie op straat te brengen in de gemeente Groningen.

Het toevoegen van uitingen van straatpoëzie kan de gemeente Groningen op meerdere wijzen verrijken. Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Ze versterken de identiteit van de omgeving. Ook kunnen ze een historisch feit of een gebeurtenis benadrukken en in herinnering houden. De gedichten vragen van bewoners en bezoekers een moment van aandacht en zorgen zo voor verdieping van het dagelijkse leven.

Douwe van der Bijl, voorzitter (douwevdbijl@gmail.com)
Anton Scheepstra, secretaris
John Brouwer, penningmeester (jtbrouwer@home.nl)

Kijk ook op dit landelijk overzicht van straatpoëzie.