Stichting Straatpoëzie Groningen streeft naar meer poëzie op straat in de gemeente Groningen. Jij kunt ons daarbij steunen.

Poëzie die zichtbaar is op straat, is een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. In sommige steden (Leiden, Utrecht, Leeuwarden) is het plaatsen van gedichten in de openbare ruimte structureel aangepakt. Stichting Straatpoëzie Groningen, in november 2018 opgericht, heeft tot doel meer poëzie op straat te brengen in de gemeente Groningen.

Het toevoegen van uitingen van straatpoëzie kan de gemeente Groningen op meerdere wijzen verrijken. Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Ze versterken de identiteit van de omgeving. Ook kunnen ze een historisch feit of een gebeurtenis benadrukken en in herinnering houden. De gedichten vragen van bewoners en bezoekers een moment van aandacht en zorgen zo voor verdieping van het dagelijkse leven.

Onafhankelijk
De stichting Straatpoëzie Groningen is een onafhankelijke stichting. We willen onze projecten zo veel mogelijk financieren door crowdfunding. Oftewel: met giften en donaties van iedereen die de poëzie in Groningen een warm hart toedraagt.

Doneren
Steun je onze doelstellingen, dan is je bijdrage altijd welkom! Vul hieronder het bedrag in dat je wilt bijdragen. De betaling verloopt via Ideal.

Werkt de knop niet of wil je niet via Ideal betalen? Je kunt ook een bedrag overmaken op rekening NL38 INGB 0009 1392 58 van Stichting Straatpoëzie Groningen, onder vermelding van ‘Straatpoëzie’.

Bedankt voor je bijdrage!

ANBI
Stichting Straatpoëzie Groningen is erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dat betekent dat je een gift aan ons mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, ook met terugwerkende kracht. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten wij (jij als donateur en wij als ANBI-instelling) de gift vastleggen in een overeenkomst.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Belastingdienst:
Wat is een gift?
Een periodieke gift laten vastleggen

RSIN: 8593 78 226