Op de hoek van de Jan Goeverneurstraat en de Meeuwerderweg in de Oosterpoortwijk in Groningen vind je sinds 15 januari 2021 het gedicht ´De oude vrijer´. Het is geschreven door de dichter, schrijver en vertaler J.J.A. Goeverneur (1809-1889), die het grootste deel van zijn leven in de stad Groningen heeft gewoond. Na zijn overlijden is deze straat naar hem vernoemd. Hoewel de meeste mensen zijn naam niet meer kennen, zijn vooral zijn kinderliedjes nog bekend.

Locatie: Jan Goeverneurstraat
Dichter: J.J.A. Goeverneur (1809-1889)
Titel: De oude vrijer
Geplaatst: 2021

Wie was J.J.A. Goeverneur?
Johan Jacobus Antonie (Jan) werd in 1809 geboren in Hoevelaken, waar zijn vader predikant was. In 1816 verhuisde hij naar Groningen. Hier ging hij theologie studeren. Met een aantal medestudenten richtte hij de Groninger Studenten Almanak op. Voor dit blad schreef hij vele bijdragen onder de naam Jan de Rijmer.

Goeverneur werd bekend als schrijver en vertaler. Hij vertaalde onder andere ‘De Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen’ (1858). Voor studentencorps Vindicat Atque Polit schreef hij het plechtige ´Zwaardlied´, dat nog steeds wordt gezongen. Van 1843 tot 1879 was hij redacteur van het familieblad ‘De Huisvriend’.

Veel succes had Goeverneur met zijn kindergedichten, waarvan enkele op muziek zijn gezet. De bekendste zijn ´In een groen, groen knollen-, knollenland’, ‘Toen onze mop een mopje was’ en ‘Roodborstje tikt tegen ’t raam’.

Goeverneur bleef zijn gehele leven vrijgezel en woonde op meerdere adressen in de stad Groningen. Hier overleed hij op 18 maart 1889. Hij is begraven op de Zuiderbegraafplaats.

De oude vrijer
Aan het eind van zijn leven schreef de verstokte vrijgezel ´De oude vrijer´, waarin hij zijn eenzame bestaan beschrijft. Ondanks zijn literaire successen leefde hij in armoedige omstandigheden, als onderhuurder in een kamertje. Het schrijfwerk werd slecht betaald en de jenever was duur.

De oude vrijer

Op de eenzame heide
Een slingerend riet;
Een boom zonder vruchten,
Dien niemand aanziet:

Zoo sta ik in ’t leven,
Na ‘t wijken der jeugd,
Verlaten, verstoken
Van blijheid en vreugd.

En als ik naar huis kom,
Daar wacht mij geen groet;
Ik vind mijne kamer
Leêg als mijn gemoed.

En trek ik de stad uit,
Geen mensch klaagt daarom,
Dan hoogstens mijn hospes…
Ik vat wel waarom.

Straatgedicht
Het gedicht ‘De oude vrijer’ is in 2021 aangebracht op de hoek van de Jan Goeverneurstraat en de Meeuwerderweg, op het pand van supermarkt Coop. De letters van het gedicht zijn gefreesd uit een plaat condenstaal. Het ontwerp is van Ruurd de Boer.

Het initiatief voor het straatgedicht komt van Stichting Straatpoëzie Groningen. Deze stichting streeft naar meer poëzie in de openbare ruimte van de gemeente Groningen.

Het gedicht kon gerealiseerd worden na een crowdfundingactie. In totaal hebben 43 particulieren een bedrag gedoneerd. Verder hebben we bijdragen ontvangen van Buurtoverleg Oosterpoort, Stichting Komeet en Coop Supermarkten.